Start

LINKÖPINGS AMBULANSTEAM

www.la-teamet.se

Låt oss ta hand om sjukvårdsberedskapen på ditt evenemang!

Välkommen till Linköpings Ambulansteam

 

Låt oss ta hand om sjukvårdsberedskapen på ditt evenemang!

Här finner du information om vår verksamhet och våra kontaktuppgifter

 

Våra tjänster

 

- Mångårig erfarenhet av sjukvårdsarbete på motorbana,

föreningen har funnits i olika skepnader sedan 1950-talet.

- Sjukvårdsberedskap på olika typer av evenemang

- Utbildad vårdpersonal med akutvårdserfarenhet:

sjuksköterskor & undersköterskor

- Medicinskt ansvarig läkare i föreningen

- Läkemedel i ambulansen

- Utrustning för prehospitalt omhändertagande, samma immobiliseringsutrustning

som används i landstingsambulansen Östergötland

- Journaldokumentation

E-mail : info@la-teamet.se | TELEFON 073 987 02 84 | STYRELSENS SÄTE LINKÖPING | BG 667-9096